Strateji | Konular | Kitaplar

Parasız hizmet, silahsız savaşmak gibidir

Allah yolunda hizmet yapmak isteyen ve bu alanda yüzbinlerce insanlara ulaşmak isteyenlerin parasız ve bütçesiz bunu yapabilmeli uzunvadede imkansızdır.

Ekonomik bütçe bir çok kapalı kapıları sonuna kadar açacaktır. Hz. Ömer'in meşhur hikayesini bilmeyen kimse kalmamıştır. Bir köşede sessiz sedasız ibadetleri ile meşgul olan bir insanı gördüğünde orada ne yaptığını soruyor. Allaha ibadet ettiğini ve rızkını da rabbinin kendisine göndereceğini söylüyor. Örnek olarakta yaralı bir kuşa rabbinin rızk gönderdiğini söylüyor. O büyük halife hiddetleniyor. Ve çalışmadan tefekkür edilemeyeceğini söylüyor.

Hayatımızda hangi alanda çalışırsak çalışalım maddi bir gelir/bütçe olmadan o alanda ilerlememiz mümkün değildir.

Bu ibretli hadiseyi her duyduğumuz baktığımız açıdan değil de şimdi farklı bir perspektiften bakma zamanı geldi..

Bugün islamiyete hizmet edebilmek için kuran kursları, yayın evleri, medya, televizyon, internet siteleri, sinama filmleri, dizi çekimleri, ilahi kasetleri hazırlamak gibi bir çok farklı alanlar bulunmakta. Ve yüzbinlerce insanlara ulaşabilme imkanımız var.

Bir TV programı yaptığımızı düşünelim reyting düşünülmeden, binlerce kitleye ulaşmayı hedeflemeden ve o programın devamı için sponsorları kendine çekecek stratejileri düşünmeden sadece islama hizmet etmek istiyorum deyip diğer tüm gerçekler göz ardı edilecek olursa o tv programı uzun vadede yayınını devam edemeyip kaybolacaktır.

Ya da bir yayınevi sahibi, sadece ben islama hizmet edeceğim bu işin gelir kısmı ile ilgilenmiyorum deyip kendini ağır bir sorumluluğun altında ezilmeye mahkum ederse piyasadan kısa sürede silinecektir.

Ya da bir internet sitesi hiç bir sponsor vs göz önünde bulundurmadan sadece belirli bir çizgi ile bağlı kaldığında yapımcısı geçimini sağlamak için o websitesine harcayacağı enerjisini farklı sektörlerde başka işlere harcamak zorunda kalacaktır... İlerleyip büyeyebilmesi için gerekli parayı denkleştirmesi imkansız olacaktır.

Ya da bir mucit, bilim adamı kendisine gelir olarak dönecek icatlarda da bulunamıyorsa bilimsel faaliyetlere ayırabilecek bütçesi tamamen daralacak ve hayallerini gerçekleştirmesi imkansız hale gelecek. Bir lokma ekmek için asıl çalışması alanı bırakıp ekmek derdine düşecektir..

Ya da bir ilahi sanatçısını düşünelim.. Sesi ile yüzbinlerce insana ulaşıp hakkı düşünmelerinde aracı olabilir. Onun tüm işi insanlardaki milli ve dini duyguları uyandırıcı projelere odaklanmak ve insanlığın hizmetine sunabilmek olmalı.. Ama çarkı dönderecek bütçeye sahip olamazsa bunları nasıl yapsın?

Yaptığın iş ister gazetecilik, ister yayıncılık, ister mucitlik olsun.. Fakat o alanda başarılı olabilmek ve bir müslüman birey olarak sesini duyurabilmek bütçeye ihtiyaç vardır. O alanda gelir-gider çarkı sorunsuz dönüyor olmak zorunda. Eğer bunu birey başaramıyorsa hayallerini gerçekleştiremez. Güçten takattan düşer ve kaybetmeye makum olur. Enerjisi yaptığı işe değil de geçim derdine aktarmaya başlar..

İşte hizmet için projeler üreten bireyler mağarada rızkım nasıl olsa gelir mantığı ile kendini köşesine çekmişlerden olmamak için bir taraftan da o projelerle birlikte o alanda kimseye muhtaç olmadan ekonomik çarkını döndürmek için mücade etmek zorunda..

Tv programı yapan kişi, hizmet için orada olduğunu asla gözardı etmeden sponsorlar çekebilmek için reyting odaklı yayınlarından da kaçmamalı..

Dizi sinama çeken temiz bir müslüman toplumun ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak ve o sektörde uzun vadede kalıcı olacak gelirini elde edebilecek düzeyde çalışmalı..

Bir ilahi sanatçısı yeni eserler yayınlayıp onları kimseye muhtaç olmadan piyasa sürebilecek ve daha büyük eserler ortaya koyabilecek bütçeye sahip olmaya çalışmak zorundadır.. Hiç birşey parasız gerçekleşmiyor.

Bir kuran tefsiri çalışması yapan kişiyi düşünelim. Ben sadece ALLAH RIZASI için yapıyorum diyerek maddi nedenlerden dolayı kendisinin bu projesini ortaya çıkarmasına engel olacak duruma getirmemeli..

Ya da bir kuran kursu görevlisi kendilerini destekleyenleri yanlış yapıyorlar diye silip atmamalı onları uygun dille uyarmaya çalışarak sermayesiz kalıp kapısına kilit vuracak duruma düşmemeli.. Hata yapıyorlar diye sevenlerini ihmal etmemelidir.

Buradaki ince nokta, hz. ömerin şiddetle kızdığı kişi kendi hayalindeki PROJEYİ gerçekleştirmek isteyen şahıs, projesi için gerekli sermaye bütçe için mücadele etmiyor olmasıdır.

O kişi projesine bütçe oluşturup bunu yapıyor olsa idi Hz. Ömer onu örnek bir insan olarak gösterecekti. Fakat o sermaye yani rızkı bir şekilde gelir herhal Allah gönderir mutlaka deyip piyasa analizi, yaşam stratejisi ortaya koymadan yola çıkmıştır. Bu yapılan tevekkül değil tedbirsizliktir..

Düşman kapıda sen nöbet tutup kaleni korumak yerine tevekkül edip yatıp uyuyorsun demektir bu. Bugün maddiyatsızlık bütçe yetersizliği, ekonomik zorluklar en büyük düşman.. Kapına bir nöbetci dikip ancak öyle uyuyabilir. Ya da projelerine odaklanabilirsin. Üzerine çalıştığın projeler bir taraftan hayellerini sana getirirken diğer taraftan ekonomik çarkını döndürmek zorunda. Ya da farklı alanlardan birikimler yaparak o projelerine çalışmalarına yatırım-takviye yapmalısın..

O yüzden, bir tefsir eseri hazırlayan kişinin o eseri satması HARAM değildir. Onun o alanda çalışmalarına devam etmesi için sermayesidir.

Bir tv-kanal sahibi kişi kanalını televizyonunu ekonomik kriz nedeni ile başkalarına satmak zorunda kalmamak için manevi değerlerle çelişmeden reyting amaçlı ve sponsorlar bulabilmek için çalışmalarda da bulunabilmeli.. Toplumun istek ve taleplerini gözönünde tutarken onları bu istekler çerçevesinde hakka nasıl yönlendirebileceğini hesaplayabilmelidir.

Tabiki hayalleri, projeleri ve islama hizmet idealini kenara bırakıp ya da böyle bir gayesi amacı olmadan sadece manevi değerlerimiz sırtından para kazanmak isteyen simsarların olabileceğini de asla unutmayalım. Bu yazımda o simsarları muaf tutuyorum. Onlar mutlaka belalarını bulacaklardır zaten..

Nedemiştik parasız hizmet, silahsız savaşmak gibidir. Bunu her zaman göz önünde tutmak gerekir. Piyasada inan temiz kalpli insanların projelerini gerçekleştirmelerine engel olmak isteyen, onların güzel eserler vermesini istemeyenler döndürmeye çalıştıkları çarklarına çomak sokmaya çalışacak. Dinin sırtından para kazanmaya çalışıyor. Allahın kitabını parayla satıyorlar gibi söylemlerle o insanları yıldırmaya çalışacaklardır.

Müslüman uyanık olmalı.. İki kanatlı kuş misali her iki kanadını da sahip çıkmalı.. Tilkilere kanıp kendi kanadını kırmamalı.. Tek kanatla uçan kuş göreniniz var mı hiç?

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmalıyız.. Kısaca üzerinde çalıştığımız iş hem bize ekmek vermeli, hem de insanlığa hizmet vermeli.. Hem sermayemiz olmalı, hem de cihad'ımız..

strateji.zehirli.org