Strateji | Konular | Kitaplar

İslam ülkeleri neden geri kalmış

Bugün gerçekten de bir çok islam ülkesi çok geride. Parası olanlar da zevki sefasında.

Bu gerçek ne yazikki kara-propaganda olarak kullanılmakta ve bu yolla islamiyet karalanmaktadır. Sanki bu geriliğin nedeni islamdanmış gibi yansıtılmaktadır.

Hayır! Geri kalmışlık islamiyetten değildir. Tam tersi ESARETTEN'dir!! Bizim geri olmamızın temel nedeni zaten ileri olarak gördüğümüz ülkelerin ta kendisidir.

Bugün ileri olarak gözüken avrupa ve amerika ülkeleri, ileri olarak kalabilmek için bizleri geri bırakmanın yollarını denemeye devam etmektedir.

Tarih tekerrürden ibarettir.

Bir dönem islam ülkeri ileri, avrupa ülkeleri geri..
Başka bir dönem islam ülkeleri geri, avrupa ülkeleri ileri olmaktadır.

300-400 yıl öncesine dönün.. Dünya'nın süper gücü osmanlı imparatorluğu.. Avrupa ise kan ağlıyor.

800-900 sene öncesine bakınız.. Avrupa islam ülkelerine saldırmış. Haçlı seferleri var. Müslümanlar biribiri ile savaşırken avrupalı topraklarımızı işgal etmiş..

1200-1300 yıl geriye gidin göreceksiniz ki yine islam ülkesi ileri bir medeniyet kurmuş..

* * *

Bugün geri kalma nedenimizin temelleri ise 200-300 sene öncesine dayanır. Avrupa insanlıktan çıkmış. Acımasız bir sömürge zihniyeti ile bütün dünyayı kuşatmıştır. Afrika, amerika ve asya işgal altındadır. Bütün dünya avrupalılar tarafından sömürülmeye başlanmıştır.

Ticarette islam dünyası diskalifiye edilmiş ve yalnızlaştırılmaya itilmiştir. İngiltere ümit burnuna aşmış. Artık hindistan ve avustalya işgal altındadır.

Bütün ticari yollar avrupalıların kontrolüne geçmiş ve dünyadaki güç dengeleri değişmiştir. Amerikanın keşfi ve oradaki katliamlar avrupalıları daha da güçlendirmiştir..

Bu zenginlik ve uzak mesafelere olan hakimiyet ancak 200-300 senede avrupalıları islam dünyasına nüfus edebilmelerini sağlamıştır..

Bir tarafta dürüst ve etik bir islam dünyası, diğer tarafında dürüstlük maskesi altında sömürgeci, katliamcı bir avrupa..

Sömürgelerle elde ettikleri üstünlükleri ve altınları islam topraklarına karşı kullanan avrupa içerden islam dünyasını birbirine düşürüp yavaş yavaş çürütmeye çalışmıştır..

Sonuç olarak 1900 lü yıllara gelinmiş. ve sultan Abdulhamid'in çok planlı bir proje ile tahttan indirilmesi ile iktidara gelen ittihat ve terakki ile artık islam dünyası tamamen ESİR duruma düşmüştür. birinci dünya savaşı ve osmanlının yıkılması ile bu esaret resmen başlamıştır..

* * *

Şu an islam dünyası, batının esiri durumundadır. Hiç bir şekilde ilerlemelerine müsade edilmemiştir. Darbelerle, hilelerle, iç karışıklıklarla ve işgallerle sürekli islam ülkeleri kontrol edilmiştir. Yandaş krallar türetilmiştir..

Ve hiç bir islam devletinin ayağa kalkması müsade edilmemiştir.. Sürekli tüketici olarak bırakılmaya çalışılmaktadır.

Batı elde ettiği gücü bırakmamak için direnmektedir. Fakat Allah'ın takdiri büyüktür.. Devran dönecek... Birşeyler vesile olacak ve batı birbirine düşecek. Müslümanların ayağa kalkması o kadar uzak değildir.

Tarihini bilmeyen geleceğini asla bilemez

http://www.islamkultur.com/sorularla-cevabi-16.html

Konular